Missing
vorige.
weergeven.
als.
volgende.

:46:03
Al had ik 't geloof
om bergen te verzetten...

:46:07
... maar had de liefde niet, ik ware niets.
:46:10
Al zou ik al wat ik heb
tot spijs uitdelen...

:46:13
... en m'n lichaam laten verbranden...
:46:16
... maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.

:46:21
De liefde is lankmoedig en goedertieren.
:46:25
Zij is niet afgunstig.
De liefde praalt niet.

:46:30
Zij is niet opgeblazen.
:46:39
Toen ik 'n kind was, sprak ik,
voelde ik en overlegde ik als een kind.

:46:45
Nu ik een man ben,
heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

:46:51
Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde,
deze drie.

:46:57
Maar de meeste van deze is de liefde.
:47:06
Ze hebben toestemming gegeven.
:47:10
Als jezuïet moet je mijn bevelen
gehoorzamen...

:47:14
... alsof ik opperbevelhebber ben.
Kan je dat ?

:47:45
Bidden wij voor broeder Rodrigo.
:47:49
Christus, U hebt Ignatius de verleidingen
van de wereld laten afzweren...

:47:54
... en 't kleed van arbeid en nederigheid
laten aantrekken.


vorige.
volgende.