Missing
vorige.
weergeven.
als.
volgende.

:49:01
Het staat u tegen omdat 't ons afleidt
van 't paradijs in 't hiernamaals.

:49:06
Het staat de koningen
van Spanje en Portugal tegen...

:49:10
... omdat het paradijs der armen
voor hen onaangenaam is.

:49:14
En 't staat de kolonisten
om diezelfde reden tegen.

:49:19
Ik ben dus naar Zuid-Amerika gekomen...
:49:22
... om Portugal
zijn rijk te laten vergroten...

:49:26
... om Spanje daarbij ongemoeid te
laten...

:49:29
... en om er voor u op toe te zien
dat deze koningen...

:49:33
... de kerk niet meer zouden bedreigen.
:49:36
En om er voor allen voor te zorgen...
:49:39
... dat de jezuïeten niemand
hierin zouden dwarsbomen.

:49:45
Ik moet altijd op Rome wachten.
:49:49
Hou daarmee op.
:49:52
Hoe laat is het ?
- Rustig maar.

:49:56
Het is tien voor.
:49:59
Hoe doen de kinderen 't ?
:50:29
Negenendertig.
:50:56
Zet daar maar neer.

vorige.
volgende.