Breathless
prev.
play.
mark.
next.

:32:01
Kad devojka kaže da se ne plaši,
pa ne može ni pljugu da zapali,

:32:05
znaèi da se neèega plaši.
:32:08
Ne znam èega, ali se plaši.
:32:12
- Uzmi jednu.
- Nema Chesterfielda.

:32:16
Dodaj mi jaknu.
:32:19
- Ova?
- Daj!

:32:23
Ovo je tvoj pasoš?
:32:25
Ne, moga brata. Moj je u kolima.
:32:28
Ali ovde piše Kovacs.
:32:30
O, jel'?
Nije mi roðeni brat.

:32:33
Mama se razvela pre nego se on rodio.
:32:46
Vidiš? Ne plašim se.
:32:48
- Nisam ni rekla.
-Mo'š se kladiš, mala.

:32:54
Ali bi volela da si rekla.
A sad se ljutiš.

:32:59
Ne razgovaram s tobom više.
:33:07
Da li ikada razmišljaš o smrti?
:33:10
Da, svo vreme.
:33:15
- Šta?
- Reci nešto lepo.

:33:19
- Kao šta?
- Ne znam.

:33:22
Onda ni ja ne znam.
:33:27
Dopada mi se piksla.
:33:29
Švajcarska je.
:33:32
Moj deda je imao Rolls-Royce.
Sjajna kola!

:33:35
Nije otvarao haubu 15 godina!
:33:41
Video si moj novi poster?
:33:44
Doði ovamo!
:33:47
Doði, zaboga!
:33:50
Neæu to ovde.
Gde da stavim?

:33:56
Štome ošamari kad sam ti gledao u noge?
:33:59
Nisi u noge.

prev.
next.