Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

:14:02
Skupocjena su i vrlo rijetka.
:14:06
U ovome je model carske koèije.
:14:09
- Petica, 007.
- Hvala, gospodine.

:14:11
Samo što je krivotvoreno.
:14:13
Ovo je pravo. Danas popodne
prodaje se na Sothebyjevoj dražbi.

:14:17
Veæ èetvrto jaje koje se
ove godine pojavilo na dražbi.

:14:20
Dolazi iz neobièna izvora. Anoniman
prodavaè, raèun u švicarskoj banci.

:14:25
Mislim da ga prodaje Rus.
:14:28
A sada se pojavilo ovo.
Gotovo savršena kopija.

:14:33
Mislim da bi zapovjednik Bond
trebao s vama poæi na dražbu.

:14:36
Odlièno. Mnogo oèiju bolje vidi.
:14:39
Pokušajmo identificirati prodavaèa.
:14:41
Obièno se pojave iz znatiželje,
ili da podignu cijenu.

:14:46
Hvala vam.
:14:48
Nema na èemu.
:14:52
Ako se radi o Rusima,
možda skupljaju novac

:14:55
za tajnu operaciju
u inozemstvu, ili za mito.

:14:58
Kako bilo, moramo otkriti o èemu se radi.
:15:02
- Da, ministre.
- Samo oèi, 007.

:15:05
Operacija ``Riznica``.
:15:07
Zamijenit æete 009.
:15:09
Našli su ga mrtvog
u lstoènoj Njemaèkoj s jajetom u ruci.

:15:14
Nemamo od èega poèeti.
:15:16
Postoji jedan trag, ministre.
:15:19
``Vlasništvo jedne dame.``
:15:22
Sljedeæe: nastavak razgovora
s NATO-om o obostranom razoružanju.

:15:27
Sigurno ste svi proèitali
izvještaj generala Gogolja.

:15:31
Vrlo je temeljit.
:15:34
Hvala, druže predsjednièe.
:15:37
Vjerujem da svi vi dijelite moje mišljenje
:15:41
da prihvaæanjem NATO-ovih prijedloga
ne ugrožavamo našu obrambenu moæ.

:15:48
- Druže predsjednièe.
- Generale Orlove.

:15:52
General Gogolj
polazi od krivih pretpostavki.

:15:55
Govori u svoje ime i u ime onih
:15:58
koji se drže bojažljive,
zastarjele i nerealne politike.


prev.
next.