Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

1:08:02
Slobodno možete otiæi,
iako bih radije da ostanete nekoliko dana.

1:08:07
Rado.
1:08:10
Geendoline,
odvedi g. Bonda u njegovu sobu.

1:08:15
Laku noæ, g. Bonde.
1:08:18
Vidimo se ujutro.
1:08:24
Midge.
1:08:27
lspunite g. Bondu svaku želju,
ali udvostruèite stražu oko njega.

1:08:52
Kaže da je otok dobro zaštiæen.
1:08:58
Ne želimo se zamjeriti toj ženi.
1:09:23
Ženi ne smijete nauditi.
1:09:46
Kad mi je ponestalo oèeva zlata,
ljudi koji su ga prodavali u Hong Kongu

1:09:50
ponudili su mi
proviziju za krijumèarenje dijamanata.

1:09:53
Otkrila sam da sam nadarena za to.
1:09:56
Sami ste se upustili u posao?
1:09:58
Da, ali sam trebala organizaciju,
pa sam oživjela stari kult hobotnice.


prev.
next.