Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

1:09:23
Ženi ne smijete nauditi.
1:09:46
Kad mi je ponestalo oèeva zlata,
ljudi koji su ga prodavali u Hong Kongu

1:09:50
ponudili su mi
proviziju za krijumèarenje dijamanata.

1:09:53
Otkrila sam da sam nadarena za to.
1:09:56
Sami ste se upustili u posao?
1:09:58
Da, ali sam trebala organizaciju,
pa sam oživjela stari kult hobotnice.

1:10:03
Pa, gdje ste pronašli sve te krasotice?
1:10:08
Prepuna ih je Jugoistoèna Azija.
1:10:10
Traže gurua,
duhovnu disciplinu, što još ne.

1:10:14
Treniram ih. Dajem im smisao,
pripadnost sestrinstvu i nov naèin života.

1:10:19
- U kriminalu?
- U poslu.

1:10:22
Proširila sam posao
na transport, hotele, karnevale i cirkuse.

1:10:31
- Je li on još uvijek ondje?
- Šališ se.

1:10:34
007 na otoku na kojem žive samo žene?
1:10:38
Neæemo ga vidjeti do zore.
1:10:42
- Zamijenit æu te u ponoæ.
- Nema problema.

1:10:54
ClRKUS ``OCTOPUSSY``
1:10:57
SLJEDEÈA PREDSTAVA:
KARL-MARX-STADT


prev.
next.