Videodrome
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:23:36
Doufal jsem, že se vrátíš.
1:23:38
Jsem tu abych tì vedla, Maxi.
1:23:40
Nìco jsem se nauèila od té doby
co jsem tì vidìla naposled.

1:23:44
Nauèila jsem se,
že smrt není konec.

1:23:47
Mohu ti pomoci.
1:23:49
Nevím kde jsem.
1:23:53
Mám problém...
1:23:55
najít cestu.
1:23:58
To protože jsi zašel tak daleko
jak jen jsi mohl.

1:24:03
VIDEODROM stále existuje.
Je opravdu velký, velmi komplexní.

1:24:07
Mùžeš mu ublížit,
ale nemùžeš ho znièit.

1:24:11
Udìlat to, musíš jít
na další stupìò.

1:24:14
Jaký stupeò?
1:24:17
Tvé tìlo již
prodìlalo nìkolik zmìn,

1:24:20
ale to je
pouze zaèátek,

1:24:22
zaèátek
nového života.

1:24:26
Musíš projít celou cestu.
Celková pøemìnu.

1:24:32
Myslíš si, že jsi pøipraven?
1:24:36
Doufám, že ano.
1:24:39
Jak to udìléme?
1:24:41
Pro pøíchod nového,
musí staré zemøít.

1:24:47
Ale neboj se.
1:24:49
Neboj se,
nech své tìlo zemøít.

1:24:53
Jenom pojï ke mnì, Maxi.
1:24:56
Pojï k Nicki.
1:24:59
Dívej. Ukážu ti jak.

náhled.
hledat.