Videodrome
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:24:03
VIDEODROM stále existuje.
Je opravdu velký, velmi komplexní.

1:24:07
Mùžeš mu ublížit,
ale nemùžeš ho znièit.

1:24:11
Udìlat to, musíš jít
na další stupìò.

1:24:14
Jaký stupeò?
1:24:17
Tvé tìlo již
prodìlalo nìkolik zmìn,

1:24:20
ale to je
pouze zaèátek,

1:24:22
zaèátek
nového života.

1:24:26
Musíš projít celou cestu.
Celková pøemìnu.

1:24:32
Myslíš si, že jsi pøipraven?
1:24:36
Doufám, že ano.
1:24:39
Jak to udìléme?
1:24:41
Pro pøíchod nového,
musí staré zemøít.

1:24:47
Ale neboj se.
1:24:49
Neboj se,
nech své tìlo zemøít.

1:24:53
Jenom pojï ke mnì, Maxi.
1:24:56
Pojï k Nicki.
1:24:59
Dívej. Ukážu ti jak.
1:25:02
Je to jednoduché.
1:25:31
A žije nový život!

náhled.
hledat.