Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:02
Търся Озбърн,
:04:05
единственият, който искам да видя отново.
:04:08
Купил съм му нещо
от Египет.

:04:16
Къде са стълбите?
Преместили сте скапаните стълби.

:04:28
Вие трябва да ми кажете всичко, г-н Фишър.
:04:33
Какво виждате?
Има ли някой там?

:04:43
Има миризма на обгоряла кожа
във влажния коридор.

:04:47
Портиерката ме въвежда
:04:52
Остаряла е.
:05:09
Добър вечер.
:05:14
Фишър е.
:05:29
Мина много време.
:05:40
Фишър, за бога.
:05:50
Наистина ли мислеше,
че няма да те позная?


Преглед.
следващата.