Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:09
Добър вечер.
:05:14
Фишър е.
:05:29
Мина много време.
:05:40
Фишър, за бога.
:05:50
Наистина ли мислеше,
че няма да те позная?

:06:02
Така, разкажи ми за себе си.
:06:09
Италия.
:06:13
Ти замина за Италия.
:06:15
- Кайро.
- Наистина ли?

:06:19
- Само за минута.
:06:23
- Това е вятъра.
:06:41
Бе разумен да си тръгнеш.
Най-добрият избор.

:06:45
Отнесоха се лошо с теб.
:06:49
Но.. Кайро?
:06:54
Как върви в академията?
:06:59
Не преподавам от години.

Преглед.
следващата.