Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:11:01
Фишър? Обратно от обетованата земя.
:11:04
Помислих си, че мога да те намеря
при стария човек.

:11:06
Направо там, а? Сега, нека видим
какво можеш да направиш, Фишър.

:11:10
Току-що са намерили друго осакатено тяло -
малко момиче. Някой я е изкормил.

:11:14
По това време на пристанището.
Така накълцана, накълцана... Петнайсет минути.

:11:32
Съжалявам.
Трябва да си взема лекарствата.

:11:35
Креймър ли те търси?
Той е зает човек.

:11:46
Много е важен в тези дни.
:11:49
Креймър е нищо.
:12:08
Това ли е работата, която Креймър
имаше в предвид за теб?

:12:15
Невероятно е.
:12:18
Европа е в скрито състояние.
:12:21
Има мъж с кон ,
впрегнат в каруца.

:12:25
Каруцата е пълна с ябълки.
Много миролюбиво.

:12:39
Намериха я горе във върлищата.
:12:44
Сега я свалят долу.
:12:49
Идва свещичка
да ти освети пътя до леглото.

:12:53
Идва палач
да ти отсече главата.

:12:57
Хръц, клъц, хръц, клъц...

Преглед.
следващата.