Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:08
Това ли е работата, която Креймър
имаше в предвид за теб?

:12:15
Невероятно е.
:12:18
Европа е в скрито състояние.
:12:21
Има мъж с кон ,
впрегнат в каруца.

:12:25
Каруцата е пълна с ябълки.
Много миролюбиво.

:12:39
Намериха я горе във върлищата.
:12:44
Сега я свалят долу.
:12:49
Идва свещичка
да ти освети пътя до леглото.

:12:53
Идва палач
да ти отсече главата.

:12:57
Хръц, клъц, хръц, клъц...
:13:00
Последният е мъртъв.
:13:39
Някой е заспал горе.
:13:47
Но, г-н Фишър, аз искам да разбера
повече за Креймър.

:13:51
Какво имахте в предвид като казахте,
че той е нищо?

:13:54
Никой да не мърда!
Говори Началника на Полицията - Креймър.

:13:58
- Никой да не мъда.
Аз го познавам от преди.


Преглед.
следващата.