Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:13:00
Последният е мъртъв.
:13:39
Някой е заспал горе.
:13:47
Но, г-н Фишър, аз искам да разбера
повече за Креймър.

:13:51
Какво имахте в предвид като казахте,
че той е нищо?

:13:54
Никой да не мърда!
Говори Началника на Полицията - Креймър.

:13:58
- Никой да не мъда.
Аз го познавам от преди.

:14:02
Полицейската академия.
:14:08
Той винаги е бил досадник...
:14:11
и сега е началник на полицията.
:14:15
Фишър,добре че се появихте.
:14:18
Виждам, че си намерил
твоя приятел Озбърн.

:14:21
Не те видях в управлението.
:14:24
Женчо.
:14:34
Забавен свят, Фишър. Ти винаги си бил
толкова по-обещаващ от мен.

:14:39
Сега аз съм началник на полицията.
:14:42
Знаеше ли, че аз бях този,
който предложи на Озбърн работата,

:14:44
когато беше изхвърлен
от училището?

:14:49
Хванал съм Господ
за топките, Фишър.

:14:53
Здраво и изкъсо.

Преглед.
следващата.