Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:19:01
Мога да почувствам талисмана в джоба ми.
:19:04
Той е хлъзгав
по неприятен начин.

:19:07
Никога не съм виждал тяло,
обезобразено както това.

:19:11
Лотарийните убийци!
:19:13
Отпуснете се, г-н Фишър.
Справяте се добре, наистина добре.

:19:21
Наистина?
:20:01
Фишър.
Инспектор Фишър.

:20:04
Може ли да ми покажете моя кабинет.
:20:07
- Креймър ме изпраща.
Искам аутопсия.
- Само една?

:20:13
Моля задръжте картата по-високо,за
да можем да я подпечатаме.

:20:27
Озбърн поиска да се върна.
:20:30
Озбърн.
Великият Озбърн.

:20:32
Дори да съм чувал за него,
вече съм го забравил.

:20:35
Гледам си единствено работата.
Когато нов шериф пристигне в градът,

:20:40
влиза в бара,
изважда револвера,

:20:45
и казва :
"Дошъл съм да оправя тази каша".

:20:48
И вярвам, че ще го направи, защото
има най-бързото дуло ,което съм виждал.

:20:53
Как се забърках с
двойка задници като вас?

:20:56
Това дори не е смешно.
:20:59
Погледни себе си.

Преглед.
следващата.