Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:01
Фишър.
Инспектор Фишър.

:20:04
Може ли да ми покажете моя кабинет.
:20:07
- Креймър ме изпраща.
Искам аутопсия.
- Само една?

:20:13
Моля задръжте картата по-високо,за
да можем да я подпечатаме.

:20:27
Озбърн поиска да се върна.
:20:30
Озбърн.
Великият Озбърн.

:20:32
Дори да съм чувал за него,
вече съм го забравил.

:20:35
Гледам си единствено работата.
Когато нов шериф пристигне в градът,

:20:40
влиза в бара,
изважда револвера,

:20:45
и казва :
"Дошъл съм да оправя тази каша".

:20:48
И вярвам, че ще го направи, защото
има най-бързото дуло ,което съм виждал.

:20:53
Как се забърках с
двойка задници като вас?

:20:56
Това дори не е смешно.
:20:59
Погледни себе си.
:21:10
Дирекция.
:21:12
Копнял съм за тези безкрайни коридори,
където нищо не е близо.

:21:17
Не знам защо.
:21:19
Имам малко да разопаковам.
:21:24
Кабинетът ми е познат.
:21:26
Той се ползваше от Озбърн
навремето.

:21:29
Има видоекасета
в устройството.

:21:32
Моля, г-н Озбърн
задръжте я малко по-високо.

:21:37
Четити убийства.
По месец между всяко. Талисмани.

:21:40
Всичките тела обезобразени
по един и същ гаден начин.

:21:43
Обезобразявания, които никога не са били
показвани публично. Работа на един човек.

:21:48
Чувствам се стар напоследък.
:21:51
Началникът на полицията Креймър
се съгласи , че ни трябва човек

:21:54
с опит
да поеме случай като този.

:21:58
Значи ли това, че приемаш критиката,
че си най-вече за теоритични разработки?


Преглед.
следващата.