Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:53:01
Че съм насред Европа,
шибайки Фолксфаген 1200?

:53:08
Вярвам Ви.

Преглед.
следващата.