Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:16
Мисля, че Ви помня, г-н Грей...
:00:19
Все още ни дължите за две нощувки
и за лекарството.

:00:31
Прибавете ги към сметката ми.
:00:35
Същата стая като последния път?
Единична е.

:00:39
Какво лекарство?
:00:41
Салицин. Доста.
За главоболие.

:00:53
Когато последно бяхте тук,
:00:56
се обърнахте на стълбите и казахте,
:00:59
"Лицето ми е град."
:01:02
Какво имахте предвид?
Какъв град?

:01:06
Моето лице или вашето?
:01:08
За какво говорите?
:01:11
Моето лице или вашето?
Какъв град?

:01:15
Какъв град?
:01:22
Защо написахте "Хари Грей" ?
:01:25
Това вашето име ли е?
:01:27
Да, защо написахте "Хари Грей"?
:01:30
Това е следващата стъпка
в метода на Озбърн.

:01:33
Докладът ми казва,
че Хари Грей е бил тук.

:01:38
Може би той е този,
който е натрошил мивката.

:01:48
Харесвам тази стая.
Хубава е.

:01:51
Това е стая, пълна с...
:01:55
Главоболия?

Преглед.
следващата.