Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:06
Хари Грей.
:07:09
Чаках те половин час.
Автобусът закъснява.

:07:14
Очакваш с нетърпение
да бъдеш с мен отново.

:07:18
Помолила си шофьора
да те свали във Фрайдинген.

:07:22
Облякла си летните си дрехи,
но все пак много задушно.

:07:26
Автобуст е претъпкан,
а прозорците не се отварят.

:07:30
Последният път, когато бяхме заедно,
се скарахме малко.

:07:34
Но си сигурна, че сега
всичко ще е наред.

:07:37
Има куче някъде в автобуса.
:07:45
Следваща спирка, Фрайдинген.
:08:08
- Не се ли радваш да ме видиш?
- Знаеш ,че ми е приятно да те видя.

:08:12
"Знаеш, че ми е приятно
да те видя, Хари."

:08:16
Знаеш, че ми е приятно
да те видя, Хари.

:08:22
Сега харесваш ли ме поне малко?
:08:38
Кой Ви следи, г-н Фишър?
:08:41
Трябва да се опиташ
да поспиш малко.

:08:44
Но аз не мога да спя.
:08:47
Това е заради всички тези хапчета.
Опитай с броене.

:08:50
Едно, две,
:08:53
три, четири,
:08:56
пет, шест..

Преглед.
следващата.