Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:08
- Не се ли радваш да ме видиш?
- Знаеш ,че ми е приятно да те видя.

:08:12
"Знаеш, че ми е приятно
да те видя, Хари."

:08:16
Знаеш, че ми е приятно
да те видя, Хари.

:08:22
Сега харесваш ли ме поне малко?
:08:38
Кой Ви следи, г-н Фишър?
:08:41
Трябва да се опиташ
да поспиш малко.

:08:44
Но аз не мога да спя.
:08:47
Това е заради всички тези хапчета.
Опитай с броене.

:08:50
Едно, две,
:08:53
три, четири,
:08:56
пет, шест..
:09:01
Г-н Фишър, къде сте?
:09:04
Трябва да е Европа.
:09:08
...десет, единайсет, дванайсет...
:09:13
тринайсет, четиринайсет, петнайсет..
:09:17
Искате ли да продължите?
:09:20
Трябва.
:09:22
Как си представяте Хари Грей?
:09:26
Как си представяте човек,
който убива малки момиченца...

:09:32
и ги нарязва
със счупени бутилки?

:09:35
Двайсет и пет, двайсет и шест..
:09:39
Но не помага.
:09:42
Трийсет и три, трийсет и четири,
:09:45
трийсет и пет, трийсет и шест,
:09:49
трийсет и седем, трийсет и осем,
:09:53
трийсет и девет, четиресет,
:09:56
четиресет и едно, четиресет и две,

Преглед.
следващата.