Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:01
Г-н Фишър, къде сте?
:09:04
Трябва да е Европа.
:09:08
...десет, единайсет, дванайсет...
:09:13
тринайсет, четиринайсет, петнайсет..
:09:17
Искате ли да продължите?
:09:20
Трябва.
:09:22
Как си представяте Хари Грей?
:09:26
Как си представяте човек,
който убива малки момиченца...

:09:32
и ги нарязва
със счупени бутилки?

:09:35
Двайсет и пет, двайсет и шест..
:09:39
Но не помага.
:09:42
Трийсет и три, трийсет и четири,
:09:45
трийсет и пет, трийсет и шест,
:09:49
трийсет и седем, трийсет и осем,
:09:53
трийсет и девет, четиресет,
:09:56
четиресет и едно, четиресет и две,
:10:00
четиресет и три..
:10:38
- Не разбирам.
- Какво?

:10:41
Какво е правил Хари Грей
в Дритън Марск?

:10:44
Не ме интересува.
:10:46
По едно убийство на месец.
Значи ни липсва едно.

:10:49
Хайде,
отиваме да се разходим.


Преглед.
следващата.