Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:01
Ами ако тялото
никога не е било намерено?

:12:04
Но току-що намерих гроб..
крак и уста.

:12:09
Изглежда ще имам нужда от
от хората на Креймър, все пак.

:12:17
По дяволите , Х.Г., по дяволите.
:12:24
По дяволите , Фишър, по дяволите!
:12:27
Добре, влизаме.
:13:01
Какво по дяволите става тук?
:13:20
Хайде!
:13:27
Мамка му! Мамка му!
:13:38
По дяволите! Кой отговаря
за тази операция?

:13:46
Сега добре ли се чувстваш Фишър, а?
:13:49
Изобщо не ти пука
какво говоря.

:13:54
Дано се задушиш
в тия лайна.

:13:57
Кой отговаря
за тази операция?


Преглед.
следващата.