Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:13:01
Какво по дяволите става тук?
:13:20
Хайде!
:13:27
Мамка му! Мамка му!
:13:38
По дяволите! Кой отговаря
за тази операция?

:13:46
Сега добре ли се чувстваш Фишър, а?
:13:49
Изобщо не ти пука
какво говоря.

:13:54
Дано се задушиш
в тия лайна.

:13:57
Кой отговаря
за тази операция?

:14:10
Аз съм Креймър.
Поемам нещата.

:14:15
Искам да изпразните
и да проучите тази дупка,

:14:20
всяка частица.

Преглед.
следващата.