Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:30
Jdem ho hledat.
Vím, že je nìkde tady.

:01:35
No tak, pojï ho hledat.
Vím, že je tady.

:01:39
- Támhle!
- Víc doprava.

:01:46
To je ono. Tam to je!
:01:48
To je ono. Urèitì!
:01:53
- Je to tady, urèitì.
- Teï toho hajzla rozpáøem!

:01:56
ouknem se na toho hlavního!
:02:05
No tak, hrabej! Ještì hloubìjc!
:02:12
Tak hrabej. Do toho, hrabem!
Jedem, rychlejc! Hrabej!

:02:22
Seškrábni tu hlínu
a otevøem to. To je ono.

:02:27
No tak!
:02:33
No tak.
:02:36
- Zapøi se.
- Posuò ji sem.

:02:41
Poøádnì. No tak.
:02:47
- Do toho, Neile!
- Tak, a už to jde.


náhled.
hledat.