Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:38
Tady máš.
:26:45
- Dìdo.
- Co je, synku?

:26:47
Mùžu jet zejtra za bráchou?
:26:50
Uvidíme.
Víš, co si o tom myslím.

:26:53
- Ale dìdo...
- Øekl jsem, že uvidíme, Reggie.

:27:06
Pojï sem, ty Rabijáku Reggie.
:27:17
Buï tak hodnej,
nedávej mi pusu pøed ostatníma.

:27:21
Dobøe, platí. A teï bìž všem øíct,
že je snídanì na stole.

:27:29
Snídanì! Pojïte na snídani!
:27:33
Tohle jsem mohl udìlat sám.
:27:37
- Joey-y u-už mi zaèíná chybìt.
- Mnì taky.

:27:42
J-jen doufám, že Victor
dostane, co si zaslouží.

:27:46
- Dobré ráno vespolek.
- Dobré ráno.

:27:52
Violet, prostøela jsi pro víc lidí.
:27:55
Øíkám, žes prostøela pro moc lidí.
:27:58
- Ne, neprostøela!
- Ale ano, prostøela!


náhled.
hledat.