Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:02
kterej vynesl posledního bažanta
a hroznì rád by si zaflámoval.

:33:06
Lana...
Já nevím, musím se jí zeptat.

:33:10
Hej, Lano. Chceš jít s Billym?
Urèitì?

:33:16
Taky chce jít s váma.
Ale budete muset poèkat, než skonèí.

:33:26
Tak si pùjdem zaflámovat.
:33:39
Zaèíná show!
:33:48
Tak to bysme mìli.
:33:53
To je ono.
Tady je ta zasraná vìcièka.

:33:58
Tady je to.
Jen tam pìknì zùstaò, panenko.

:34:02
Pøesnì to, co mi doktor pøedepsal.
Trochu preventivního léku.

:34:08
A pøedpovìï je...
na horách zataženo,

:34:12
v údolích sluneèno
a do nosu ti fouká sníh.


náhled.
hledat.