Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:53
Už jsem zpátky.
:43:56
Co je tohle? Ty spíš?
:44:33
- Tak už tu show rozjedem!
- Poèkej, už jdu.

:44:37
Já tomu prostì nerozumím.
:44:41
Reggie, chci, abys Pam nezlobil.
:44:44
- Obìma nám prokazuje laskavost.
- Pokud se tam vùbec dostanem.

:44:48
A nevyvolávej žádný trable
s Demonem.

:44:51
Tak dobøe! Pam! Jedem!
:44:54
Tina a Eddie se ukážou, až dostanou
hlad, takže nemìj žádné obavy.


náhled.
hledat.