Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:37
Parkovištì pro karavany
:46:55
- Pojï.
- Ne. Já poèkám tady.

:46:58
- Tak pojï.
- Mnì je fajn.

:47:04
Ahoj, Demone!
:47:06
- Není to snad ten zlej vlk?
- Jo. Otevøi!

:47:10
- To seš ty, Rabijáku Reggie?
- Otevøi!

:47:13
Proboha!
Tak pohni tou zadnicí, chlapeèku!

:47:18
Bože, jsem tak rád, že tì vidím!
Sakra, ale vypadᚠdobøe!

:47:21
Já vím, já vím.
:47:23
Proboha.oukni na to.
Veèeøels nìco?

:47:28
- Tady máš. Dej si tortillu. Páni...
-des nabral všecky ty prsteny?

:47:34
dybys byl na svìtì tak dlouho jako
tvùj brácha, tak bys je mìl taky.

:47:39
Do prèic!des sehnal tohle?
:47:44
Uklidni se, kámo. Pozdrav se
s Anitou. To je moje holka.

:47:48
- Ahoj, krasavice.
- Ahoj, bráško.

:47:51
Chci vám nìkoho pøedstavit.
:47:54
Hej, Pam!
Pojï sem, dìvèe, tak pojï.

:47:57
Tohle je moje kámoška Pam.
Je to moje holka.


náhled.
hledat.