Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:01
Co je?
:51:05
- Seš v poøádku?
- To jsou ty zatracený tortilly.

:51:10
Budeš v poøádku?
:51:38
do je to?
:51:41
Nech toho!
:51:44
Pøestaò!
:51:53
To si s tebou vyøídím, ty potvoro!
:51:55
Jen klid, Demone. Budeš se cejtit
mnohem líp, až se vysereš.

:52:00
Budu se cejtit mnohem líp, až odsud
vypadnu. Tenhle hajzl je hnusnej!

:52:04
Dej si bacha na hady. Vylezou nahoru
a zahryznou se ti do zadku.

:52:40
Anito? Hej, holka, co se dìje?
:52:56
Už jsem ti øek,
že to není žádná sranda.

:52:59
Teï si to s tebou vyøídím, potvoro.

náhled.
hledat.