Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:02
M-Matt je pryè. A G-George taky.
:54:05
- Víš to jistì?
- H-hledal jsem je všude.

:54:07
Tina a Eddie
se taky ještì nevrátili.

:54:10
--kde jsou?
- To je v poøádku. Uklidni se, Jakeu.

:54:14
V klidu si to proberem.
am øíkal Matt, že jde?

:54:18
- Nic neøíkal.
- Ale øíkal.

:54:20
Šel hledat Tinu a Eddieho.
:54:23
-kde je Tommy?
Copak nebyl s tebou?

:54:26
- A kde je dìda?
- Já nevím, Reggie.

:54:30
Proè nejdete všichni dovnitø?
Já je pùjdu hledat.

:54:34
- Jakeu, budeš to tu mít na starosti.
- Ano.

:54:37
A ty, Rabijáku, už budeš spát,
až se vrátím, platí?

:54:43
Bez problému.
:55:15
Dìlám ti veèeøi, Juniore!
Slyšíš mì, chlape?

:55:19
Ublížil mnì, mámo! Ublížili mnì!
:55:30
Dìlám ti veèeøi!
:55:49
Ublížili mnì, mámo!
Zavraždíš je?!

:55:54
Rozsekᚠje a zabiješ?!
Slyšíš mì?

:55:59
Slez z tý zasraný motorky
a pojï si sem sníst mùj guláš!


náhled.
hledat.