Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:56:17
Právì vèas, ty vygumovanèe.
:56:22
Já vìdìla,
že si mùj gulᚠnenechᚠujít.

:56:29
Slyšíš mì, Juniore?
Øekni nìco. Seš nìmej?

:57:53
Je tady tak pusto.
:57:56
Jako kdybychom byli
poslední dva lidi na celém svìtì.


náhled.
hledat.