Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:01
Možná že jsme. Tøeba až se vrátíme
nazpìt, budou všichni pryè.

:58:07
To by se mi líbilo, tobì ne?
:58:18
Robin,
:58:21
u-už jsme t-tady skoro
osm mìsícù, že jo?

:58:30
T-to je dost dlouhá doba na to,
aby se lidi poznali.

:58:34
- Jakeu, prosím tì.
- Jasnì, jasnì.

:58:40
Mohli bychom jít, kam se nám zachce,
:58:42
a bydlet v tom nejvìtším domì
na svìtì.

:58:45
Já bych byla radši v malém domku,
jen pro nás dva.

:58:54
Jenomže by nás tam bylo víc,
ne jen my dva.

:59:05
M-mám tì rád, Robin...
:59:10
- Moc.
- Já tì mám taky ráda, Jakeu.

:59:14
Opravdu? A moc?
:59:19
Co to vykládáš, Jakeu?
:59:27
Chci bejt s tebou.
:59:29
J-já chci b-bejt
doopravdy s tebou.

:59:36
Chci se s t-tebou m-milovat.
:59:51
- Já nemùžu...
- J-já to tak nemyslel.

:59:55
Já...já to tak nemyslel.

náhled.
hledat.