Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:01
Ne.
1:01:35
Reggie. Reggie? No tak.
Reggie, probuï se.

1:01:40
Je èas jít do postele.
1:01:42
Reggie, probuï se. Reggie!
1:01:50
Dobøe, tak at´ je po tvým.
1:02:35
Jakeu, odpust´ mi to.
1:02:39
Víš, Robin, ty seš nìkdy
tak strašnì pitomá.


náhled.
hledat.