Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:30:05
Nasjeckat æu te
na sitne komadiæe, prijatelju.

:30:11
Na naèin kako su to uèinili s onom
debelom svinjom na farmi luðaka.

:30:22
Budalo! Pojedi taj napoj.
:30:27
Zar ne radim najbolji,
jebeni gulaš na svetu?

:30:30
Najbolji jebeni gulaš na svetu!
:30:34
Ponovno taj kojot,
želi poklati moje kokoši.

:30:39
Pokazat æu tom gadu
za sva vremena, juniore.

:30:48
Sranje!
Ko si ti i koji kurac hoæeš?

:30:52
Želio bih nešto pojesti.
:31:00
Poèisti sva govna iz kokošinjca
:31:05
i odloži ih iza šupe.
:31:07
Dodji natrag kad završiš s poslom
pa æu te nahraniti.

:31:12
Da, gospoðo.
:31:21
To je prava
jebena muška nakaza.

:31:25
- Jebena muška nakaza, mama.
- Zaèepi tu svoju gubicu?!

:31:30
Ni ti nisi neki lepotan.
:31:32
Znam da nisam lepotan.
:31:41
Želim da temeljito
pretražite ovo podruèje.

:31:45
- Donesite sve šta naðete.
- Da, gospodine.

:31:54
- Šta se, dovraga, dogaða?
- Govorite meni, šerife?


prev.
next.