Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:31:00
Poèisti sva govna iz kokošinjca
:31:05
i odloži ih iza šupe.
:31:07
Dodji natrag kad završiš s poslom
pa æu te nahraniti.

:31:12
Da, gospoðo.
:31:21
To je prava
jebena muška nakaza.

:31:25
- Jebena muška nakaza, mama.
- Zaèepi tu svoju gubicu?!

:31:30
Ni ti nisi neki lepotan.
:31:32
Znam da nisam lepotan.
:31:41
Želim da temeljito
pretražite ovo podruèje.

:31:45
- Donesite sve šta naðete.
- Da, gospodine.

:31:54
- Šta se, dovraga, dogaða?
- Govorite meni, šerife?

:32:00
Pomislio sam da govorite meni.
:32:02
Ne, Royu. Sve je u redu.
Nastavi s poslom. Odnesi ih.

:32:17
Izgleda kao da se manijak
šeæe naokolo, ha, šerife?

:32:39
Lana! Hej, Lana!
:32:44
Izvinjavam se, frajeru.
Zatvoreni smo.

:32:46
U redu, ali želio bih nešto pojesti.
:32:49
Doista? Šta bi?
:32:52
Želio bih Lanu bez ièega.
:32:56
Ko je to želi?
:32:58
Ponos "Ungerovog
instituta za mentalno zdravlje",


prev.
next.