Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:44:33
- Hajde, idemo veæ jednom!
- Prièekaj malo, dolazim.

:44:37
Ne razumijem šta se dogaða.
:44:41
Reggie, želim
da budeš dobar prema Pam.

:44:44
- Obojici nam èini veliku uslugu.
- Samo ako ikada doðe.

:44:48
Nemoj se svaðati s Demonom.
:44:51
Doði! Pam! ldemo!
:44:54
Tina i Eddie æe se pojaviti
kad ogladne, prestani brinuti.

:45:00
Ne brinem više.
Dosta mi je svega.

:45:02
Prestani.
:45:11
Uzmi Tommyja sa sobom.
Malo putovanje æe mu koristiti.

:45:16
Da, dobra ideja.
:45:18
Tommy! Pam æe odvesti Reggieja
da vidi brata veèeras.

:45:22
- Zašto i ti ne ideš?
- Super ideja. Idemo.

:45:28
Možda im možeš pomoæi.
:45:42
Idemo. Bit æe zabavno.
:45:52
Dobro.

prev.
next.