Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:45:00
Ne brinem više.
Dosta mi je svega.

:45:02
Prestani.
:45:11
Uzmi Tommyja sa sobom.
Malo putovanje æe mu koristiti.

:45:16
Da, dobra ideja.
:45:18
Tommy! Pam æe odvesti Reggieja
da vidi brata veèeras.

:45:22
- Zašto i ti ne ideš?
- Super ideja. Idemo.

:45:28
Možda im možeš pomoæi.
:45:42
Idemo. Bit æe zabavno.
:45:52
Dobro.
:46:36
Kamp za prikolice
:46:55
- Dodji.
- Ne. Prièekat æu ovde.

:46:58
- Hajde.
- Dobro sam.


prev.
next.