Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:51:01
Šta je s tobom?
:51:04
- Jesi dobro?
- Muèe me te proklete tortilje.

:51:10
Možeš li?
:51:38
Ko je?
:51:41
Prestani!
:51:44
Prestani!
:51:53
Dobit æeš, veštice!
:51:55
Oraspoloži se, Demone. Oseæat
æeš se mnogo bolje nakon sranja.

:52:00
Bit æu mnogo bolje kad
izaðem. Taj WC je odvratan!

:52:04
Pazi se, zmija.
Gmižu prema gore, pazi na guzicu.

:52:40
Anita? Hej, devojko, šta je?
:52:56
Rekao sam da to nije smešno.
:52:59
Sad æeš dobiti, veštice.

prev.
next.