Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:52:00
Bit æu mnogo bolje kad
izaðem. Taj WC je odvratan!

:52:04
Pazi se, zmija.
Gmižu prema gore, pazi na guzicu.

:52:40
Anita? Hej, devojko, šta je?
:52:56
Rekao sam da to nije smešno.
:52:59
Sad æeš dobiti, veštice.

prev.
next.