Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:56:17
Vrijeme je, jebeni idiote.
:56:22
Znala sam da neæeš
propustiti moj gulaš.

:56:29
Èuješ me, juniore?
Odgovori, jesi glup?

:57:53
Tako je tiho ovde.
:57:56
Kao da je samo nas dvoje
ostalo na èitavom svetu.


prev.
next.