Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:57:53
Tako je tiho ovde.
:57:56
Kao da je samo nas dvoje
ostalo na èitavom svetu.

:58:01
Možda smo sami. Možda æe svi
nestati dok se vratimo.

:58:07
Volela bih to, a ti?
:58:18
Robin,
:58:21
mi smo ovde
skoro osam meseci?

:58:30
To je dosta vremena
da upoznaš nekog.

:58:34
- Jake, molim te.
- Svakako.

:58:40
Mogli bismo otiæi bilo gde
:58:42
i živeti u najveæoj kuæi
na svetu.

:58:45
Želela bih živeti u maloj kuæici,
koja bi bila samo za nas dvoje.

:58:54
Samo,
bilo bi nas više od dvoje.


prev.
next.