Fatal Attraction
prev.
play.
mark.
next.

:10:10
Treæi je put veæ puzao kao meduza.
:10:16
- Bok.
- Oprosti što ti kvarim vikend.

:10:19
- Isprièaj me svojoj ženi.
- David.

:10:21
Ponudi se.
:10:24
- Kako se osjeæaš?
- Ne pitaj. Henryja nema.

:10:27
ZamoIio sam AIex Forest da ga
zamijeni. Zna Ii tko gdje je ona?

:10:30
Na putu ovamo.
:10:32
Imamo maIo vremena
pa nam kaži kako si ozIijedio vrat.

:10:39
Baš si duhovit. VrIo duhovit.
:10:42
- Oprostite, kasnim zbog spisa.
- Ovo je AIex Forest, nova urednica.

:10:45
- Veæ smo se upoznaIi. Zdravo.
- Zdravo.

:10:48
- Možemo Ii poèeti?
- Evo kako stoje stvari.

:10:52
ŽeIite objaviti roman u kojem je
:10:54
jedan Iik senator iz New Jerseyja,
koji ševi okoIo.

:10:57
Neki kongresmen iz Ohija
tvrdi da je Iik raðen po njemu.

:11:02
On traži zabranu.
:11:04
Kongresmen je æeIav, Iik u romanu
nije. Iz razIièitih su država.

:11:08
- Ne prodamo Ii knjige, gotovi smo.
- Dobro.

:11:11
No ako moram dokazati
da nije raðen po kongresmenu,

:11:14
moram znati istinu.
:11:16
Jasno, sve ostaje meðu nama
:11:21
Je Ii autorica biIa
Ijubavnica g. Ohija?

:11:30
Jest.
:11:32
AIi biIa je s mnogim poIitièarima.
:11:35
Svi bi mogIi to reæi.
:11:38
Kune se da je Iik izmišIjen.
Baš sam s njom razgovaraIa.

:11:41
Vjerujete joj?
:11:44
Da, vjerujem joj.
:11:47
Sad kad smo to riješiIi,
kako se možemo riješiti zabrane?

:11:51
Možemo Ii doæi do kongresmena?
:11:54
Primaju novèane priIoge.
Možemo ga potkupiti iIi prestrašiti?

:11:58
Ima Ii što mutno u prošIosti?
Trebamo nešto èime æemo se cjenkati.


prev.
next.