Fatal Attraction
prev.
play.
mark.
next.

:42:00
HvaIa.
:42:04
Ipak æemo je morati urediti.
:42:06
To æemo Iako.
Priredit æemo zabave s bojenjem.

:42:09
Zabave s bojenjem? Nemoj me pIašiti.
:42:18
PogIedaj ovo. Fantastièno je.
:42:22
BiIa bi to krasna igraonica.
:42:25
O kakvoj to igraonici govoriš?
Ovo je moj brIog, moj ured!

:42:29
ZnaIa sam da æe ti se svidjeti.
:42:33
Sviða mi se.
:42:47
Bit æu na sudu. Kako si?
:42:49
- Eunice, Martha se vratiIa s ruèka?
- Baš sad.

:43:02
Bok.
:43:03
Zdravo.
:43:05
Nisam došIa u krivo vrijeme?
BiIa sam u bIizini.

:43:08
Ne, ne. Idemo u moj ured.
:43:21
Ovo je njegovo izvješæe?
:43:25
Danny, hoæeš Ii kasnije biti u uredu?
:43:29
- Nismo Ii se veæ negdje sreIi?
- Ne bih rekIa.

:43:31
Ona je mene prva pogIedaIa.
:43:37
Sjedni.
:43:52
- Jesi Ii dobro?
- Jesam.

:43:55
Namjeravao sam te danas nazvati.

prev.
next.