Fatal Attraction
prev.
play.
mark.
next.

1:41:04
Što æete poduzeti?
1:41:06
Javit æemo u New York
da ju privedu na ispitivanje.

1:41:15
Sutra æu u boInicu
1:41:20
po svoju ženu.
1:41:23
Bit æu doma za vikend
1:41:27
budete Ii me trebaIi.
1:41:36
HvaIa, poruènièe.
1:41:41
Nema na èemu.
1:42:01
Kako si? Je Ii ti topIo?
1:42:07
Je Ii udobno?
1:42:08
Hoæe Ii mami biti dobro?
1:42:11
Mami æe biti dobro, dušo.
1:42:16
Hoæeš Ii ostati s nama?
1:42:21
Ostat æu.
1:42:27
A sad spavaj.
1:42:32
Laku noæ, Iutkice.
1:42:36
Zauvijek?
1:42:39
Obeæavam, dušo.

prev.
next.