Fatal Attraction
prev.
play.
mark.
next.

1:42:01
Kako si? Je Ii ti topIo?
1:42:07
Je Ii udobno?
1:42:08
Hoæe Ii mami biti dobro?
1:42:11
Mami æe biti dobro, dušo.
1:42:16
Hoæeš Ii ostati s nama?
1:42:21
Ostat æu.
1:42:27
A sad spavaj.
1:42:32
Laku noæ, Iutkice.
1:42:36
Zauvijek?
1:42:39
Obeæavam, dušo.
1:43:01
Detektivi u Manhattanu
ne znaju gdje je?

1:43:05
Ne znaju gdje se naIazi?
1:43:11
Tako je.
1:43:19
Ne, shvaæam.
1:43:20
Budete Ii nešto saznaIi,
javit æete mi, poruènièe?

1:43:25
Puno vam hvaIa.
1:43:43
- Evo ti.
- HvaIa.

1:43:46
Kako ruka?
1:43:48
BoIi.
1:43:50
Hoæeš Ii još tabIeta protiv boIova?
1:43:59
Dobro došli.
Naši natjecatelji moraju odluèiti...


prev.
next.