La Bamba
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:00
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Притежателят на авторското право е
лицензирал това DVD (включително и
музиката към него) единствено за
домашна употреба. Определението
''за домашна употреба'' изключва
използването на това DVD в клубове,
влакове, болници, хотели,
петролни платформи, затвори и училища.

:00:02
Всяко непозволено копиране,
редактиране, представяне,
отдаване под наем, публично излъчване
и/или ефирно излъчване на това DVD
или на някаква част от него, е абсолютно
забранено и всяко едно такова действие
поражда гражданска отговорност или
предизвиква наказателно преследване.

:01:45
Ричи...
:01:46
време е за ставане.

Преглед.
следващата.