La Bamba
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:45
Ричи...
:01:46
време е за ставане.
:02:01
СЕBЕРНА КАЛИФОРНИЯ
Лятото на 1957 г.

:02:12
Колкото повече работите, толкова
повече ще печелите. Защо чакате?


Преглед.
следващата.