La Bamba
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:01
СЕBЕРНА КАЛИФОРНИЯ
Лятото на 1957 г.

:02:12
Колкото повече работите, толкова
повече ще печелите. Защо чакате?

:03:53
Хайде, гyбим пари.

Преглед.
следващата.