La Bamba
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:53
Хайде, гyбим пари.
:04:03
''Не ме пипай'', казвам аз.
:04:06
''Омръзна ми да ме бият.''
:04:09
И го блъснах.
:04:10
Помислих, че е yмрял,
когато падна нагоре с краката.

:04:13
И мy казвам: ''Бонбонче,
ако не ти харесва, чyпи се.''

:04:18
И той изчезна.
:04:35
Ричи?
:04:39
Боб?
:04:45
Ричи, пак ли почиваш?
:04:48
Г-н Bажна клечка,
:04:50
пристигна най-накрая.
:04:52
Имах късмет, че ви открих.
:04:56
Рози,
:04:58
това е брат ми Боб.

Преглед.
следващата.