Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:02:35
To je ale macek! No né!
:03:04
-Vypadá úžasnì.
-Díky.

:03:06
Pøíjemnou dovolenou, lásko.
:03:09
Èínský olej na døevo! Kdes to sehnala?
:03:12
Helena mi to pøivezla z Osla.
:03:14
Je toho dost na celý stùl i toaletní stolek.
:03:20
A co bude asi tohle?
:03:22
Lásko, sehnal jsi to. Dìkuju.
:03:24
Staèí na celý pokoj pro hosty.
:03:26
Jsem tak ráda, že trávíme dovolenou doma.
:03:28
-Zaènu s tím hned.
-Kam jdeš?

:03:35
-Jdu to zvednout.
-Jak si pøejete...

:03:42
-Mìl bys to radši vzít.
-Jdu.

:03:50
Proboha!
:03:57
Jane.

náhled.
hledat.