Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:05:07
Øíkala jsem právì Barbaøe o nabídce za
dùm...

:05:10
Jane, ne!
:05:18
Pojd´ se mnou do obchodu.
:05:20
-A proè?
-Potøebuju nový štìtec na olej.

:05:24
-Potøebuju nìco na model.
-Jen na otoèku, jo?

:05:45
Dva týdny doma. Perfektní dovolená.
:05:49
Jane øíká, že bychom mìli prodat dùm
nìkomu s dìtmi.

:05:52
Myslím, že Jane do toho nic není.
:05:56
Mimo to, ted´ pøi dovolené bychom se mohli
znovu pokusit.

:05:59
Ale? Co to øíkáš?
:06:17
-Ernie, jak se vede?
-Ahoj, jak se máš?

:06:29
Dobré ráno, Adame.
:06:30
-Potøebuješ ostøíhat pøed dovolenou?
-Díky, ne.

:06:33
-Jak vypadá maketa?
-ڞasnì.

:06:34
Bozman založil tu nadaci v roce 1835.
Jeho vnuk...

:06:48
Vlasy mu sahaly až na ramena.
:06:52
Øíká mi: ´´Zkrat´ je trošku.´´
:06:55
-Chytil jsem rychle nùžky...
-Ahoj.


náhled.
hledat.